Коминът може сериозно да влоши състоянието и визията на покрива!

Изграждането на една покривна конструкция е сложна задача, която трябва да се повери на добър и опитен проектант. При изграждането на покривите на болшинството частни къщи, обаче се залага на по-евтини решения, които почти винаги се оказват погрешни. Тези грешки имат отношение не само към здравината на покрива, но и към неговата визия, а когато става дума за комина грешките могат да затруднят дори отопляването на цялата сграда.

Какви грешки се срещат при изграждането на комини?

Някои видове комини изобщо не са съобразени с конструкцията на покрива. Така например, много често се случва вътрешната част на комина да е залепена към някоя от външните стени на сградата и по този начин да стои външно на покривната конструкция. Това го прави не само по-труден за почистване и ремонт, но и по-нисък спрямо билото на покрива, което води със себе си редица проблеми.

  • Първият проблем на ниско стоящия, спрямо билото комин е възможността пушекът да остава върху покривната настилка. Това може драстично да влоши визията на един скъп и естетически издържан покрив, като най-тежко е състоянието, когато покривната настилка е изградена от битумни керемиди, които лесно се замърсяват и оцветяват от пушека и саждите.
  • Друг сериозен проблем на ниско стоящия комин е опасността от пожари. При определени обстоятелства се случва, от комина да излизат искри, които при недостатъчна височина на коминното тяло могат да попаднат върху покривната конструкция и да я запалят. Пожарите през зимата възникват именно от комините и тяхното неправилно изграждане, спрямо плоската покривната конструкция. Ремонт на комини
  • Неправилна или липсваща замазка на комина. Липсата на замазка, не само ще доведе до по-бързото разрушаване на коминното тяло, но постоянно ронещите се тухли могат да запушат отвора и да затруднят работата на димоотвода. По този начин димът ще се връща във вътрешността на сградата, където ще причини не по-малко неприятности.

Решения за коригиране на комина

Когато единственият функциониращ комин е ниско стоящ, спрямо покривната конструкция, той трябва да се удължи, така че да нанася колкото се може по-малко поражения на покривното покритие и дървената конструкция. Удължаването може да стане с вграждане на огнеупорна тръба, която освен всичко останало ще предпази и вътрешните стени на комина от разрушение.

Другият удачен вариант е да се надстрои коминното тяло, като за целта се използват подходящи тухли. Важно е коминът също така да бъде оборудван с шапка, която да предпазва от проникването на влага и образуването на конденз по вътрешните стени при големи температурни разлики.

Задължително е измазването на комина – вътрешно и външно. Това не само ще го запази здрав по-дълго време, но и ще подобри димоотвеждането през отплителния сезон. Освен това ще подобри визията на целия покрив, като спре замърсяването на покривното покритие, причинено от излизането на дим и сажди през пролуките в стените на комина. Изграждане на комини

Металните обшивки на комините също трябва да бъдат в перфектно състояние, тъй като те ще предпазят подпокривната им част от влагата, която може бързо да разруши дори и най-здравите строителни материали. Повредената част на коминното тяло, особено когато се намира във вътрешните помещения, може да доведе до пропускането на дим в стаите, а това е не само неприятно, но и изключително опасно.